Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Kinder/kleuterdans

Tijdens deze kleuterlessen wordt er veel aandacht besteed aan de fysieke ontwikkeling, ritmiek, muzikaliteit en wordt het inlevingsvermogen van de kinderen vergroot. Bij de kleuterdans kun je nog niet spreken van echte danstechniek, maar wordt het kind voorbereid op de later aan te leren technieken. Het dansgevoel, lichaamsbesef en ruimtegebruik wordt gestimuleerd. Dit alles wordt spelenderwijs aan het kind bijgebracht. Ze leren grondvormen van bewegen wat goed is voor de ontwikkeling van het kind.

Leeftijd

Vanaf 3 jaar kunnen de kinderen komen dansen. Ze dansen vaak op de teksten van de muziek. Hierbij worden leuke kinderliedjes gebruikt.

Lestijden

Bekijk alle lestijden op de lestijdenpagina.